ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม  ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2565


ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม

 ***ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2565***

1. เริ่มลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  เวลา 08.00 น.  ถึง วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

2. นักเรียนมีสิทธิ์ลงทะเบียน  1 คน ต่อ 1 รายวิชาเท่านั้น

3. ก่อนกดยืนยัน ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาเพิ่มเติมที่ต้องการเรียนให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม ยืนยันลงทะเบียน

4. เมื่อกดยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้  

5. ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วย

  • นักเรียนชั้น  ม.1/3 - ม.1/10
  • นักเรียนชั้น  ม.2/3 - ม.2/10
  • นักเรียนชั้น  ม.3/3 - ม.3/10

6. การเข้าใช้งาน  รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน                                     
                             รหัสผ่าน        : เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก   
 
   ตัวอย่าง :                ชื่อ            :  เด็กชาย
ปรีชา สามารถ  

                                  ผู้ใช้          :  25644
                                  รหัสผ่าน    : 1860800050000

7. อ่านรายละเอียดของรายวิชาว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง เช่น รับเฉพาะ ม.1, รับเฉพาะ ม.2 หรือ รับเฉพาะ ม.3เป็นต้น

8. กรณีลงทะเบียนผิดพลาด ให้ติดต่อที่

       ครูพิมพ์มาศ หรือเพจโรงเรียนสวีวิทยา

-------------------------------------------------------------------------

9.หากเข้าระบบไม่ได้หรือรหัสประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง  
 
    ให้ติดต่อ ครูพิมพ์มาศ หรือเพจโรงเรียนสวีวิทยา

10.ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาลงทะเบียนในวัน-เวลาตามกำหนด
   ทางโรงเรียนจะลงทะเบีบนในรายวิชาเพิ่มเติมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร