ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม  ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565


ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2565**

1. เริ่มลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.00 น.  ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

2. นักเรียนมีสิทธิ์ลงทะเบียน  1 คน ต่อ 1 รายวิชาเท่านั้น

3. ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ประกอบด้วย นักเรียนชั้น  ม.1-ม.6

4. การเข้าใช้งาน  รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน                                     
                             รหัสผ่าน        : เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก   
 
   ตัวอย่าง :                ชื่อ            :  เด็กชาย
ปรีชา สามารถ  

                                  ผู้ใช้          :  25644
                                  รหัสผ่าน    : 1860800050000

5. นักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม 

6. อ่านรายละเอียดของรายวิชาว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง เช่น รับเฉพาะ ม.1, รับเฉพาะ ม.ต้นหรือ ม.ปลาย เป็นต้น

7. กรณีลงทะเบียนผิดพลาด ให้ติดต่อที่

   ครูพิมพ์มาศ หรือเพจโรงเรียนสวีวิทยา

-------------------------------------------------------------------------

8.หากเข้าระบบไม่ได้หรือรหัสประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง  
ให้ติดต่อ 
ครูพิมพ์มาศ หรือเพจโรงเรียนสวีวิทยา

8.ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาลงทะเบียนในวัน-เวลาตามกำหนด
   ทางโรงเรียนจะลงทะเบีบนในรายวิชาเพิ่มเติมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร