ข่าวประชาสัมพันธ์


ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม

 **กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564**

1. เริ่มลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00 น.  ถึง วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

2. นักเรียนมีสิทธิ์ลงทะเบียน  1 คน ต่อ 1 รายวิชาเท่านั้น

3. ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วย นักเรียนชั้น  ม.1/3-10 , ม.2/3-10 และ ม.3/3-10

4. การเข้าใช้งาน  รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน                                     
                             รหัสผ่าน        : เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก   
 
   ตัวอย่าง :                ชื่อ            :  เด็กชาย
ปรีชา สามารถ  

                                  ผู้ใช้          :  25644
                                  รหัสผ่าน    : 1860800050000

5. นักเรียนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม 

6. อ่านรายละเอียดของรายวิชาว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง เช่น รับเฉพาะ ม.1, รับเฉพาะ ม.ต้นหรือ ม.ปลาย เป็นต้น

7. กรณีลงทะเบียนผิดพลาด ให้ติดต่อที่

   ครูพิมพ์มาศ หรือเพจโรงเรียนสวีวิทยา

-------------------------------------------------------------------------

8.หากเข้าระบบไม่ได้หรือรหัสประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง  
ให้ติดต่อ 
ครูพิมพ์มาศ หรือเพจโรงเรียนสวีวิทยา

8.ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาลงทะเบียนในวัน-เวลาตามกำหนด
   ทางโรงเรียนจะลงทะเบีบนในรายวิชาเพิ่มเติมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร